4 Formaggi

Mozzarella, gorgonzola, ricotta, stacchino, basil