Napoletana

Tomato sauce, mozzarella, anchovies, oregano, basil